Ilgtspējība

Sociālā atbildība un ilgtspējība ir visu uzņēmuma darbību pamatā, atbildība pret apkārtējo vidi ir veidojusies gadu desmitiem un tiek attīstīta joprojām. Paulig Group ir svarīga mērķtiecīga darba vides uzlabošana darbiniekiem, produktu drošība, kvalitāte patērētājiem un ražošanas procesa nekaitīgums videi. Lai realizētu mērķus, uzņēmums aktīvi atbalsta sociālos projektus, pasākumus un iniciatīvas, kas sekmē zināšanas un rosina ilgtspējīgu domāšana.

Caurspīdīgums 

Nozīmīgu lomu ilgtspējības politikas veidošanā
ieņem rūpes par produktu visos produkcijas ķēdes posmos. Paulig rūpējas, lai kafijas ceļš līdz patērētājam būtu pārskatāms un godīgs.  Kafiju no tās audzētāja bieži vien pārpērk starpnieki, turklāt pēc tam to no starpnieka iegādājas cits pārpircējs, un tā tas notiek vairākkārt. Uzņēmuma mērķis ir "satuvināt" kafijas audzētājus ar kafijas patērētājiem. Mēs vēlamies, lai kafijas patērētāji uzzina vairāk par kafijas audzēšanas un ražošanas specefiku, kā arī apzinās, ko neapdomīga saimniekošana var izraisīt.Atbildība 

Paulig Professional ir atbildīgs produktu izejvielu iepircējs. Iepērkot produktu izejvielas, mums ir svarīgi, lai to audzēšanas un pārstrādes process atbilst Paulig ētikas principiem. Vai zināji, ka Paulig kafija pupiņas to blendēšānas procesā tiek pārbaudītas pat līdz 8 reizēm?

Paulig iepērk apmēram 1% no visām pasaulē izaudzētajām kafijas pupiņām. Sākot ar 2018. gada beigām, visa mūsu kafija tiks iepirkta no uzticamiem sadarbības programmu partneriem vai no audzētājiem ar atbildīgas saimniekošanas sertifikāciju. Jau šodien mūsu kafijas tiek sertificētas ar UTZ, Godīgās tirdzniecības un Bioloģiskās saimniecības  sertifikātiem. 

Vide

Paulig mērķis ir nodrošināt, lai arī nākamās paaudzes varētu baudīt kafiju. Līdz ar to ir svarīgi uzlabot loģistikas, ražošanas un pārstrādes procesus.
Mēs kā uzņēmums rūpējamies, lai kafijas audzētāju dzīves apstākļi pamazām uzlabotos. Piemēram, mēs veicinām konkrēta reģiona kafijas audzētāju apvienošanos biedrībās, kas rūpējas, lai ģimenes savu nereti nelielo kafijas lauku apsaimnieko, attīstot uzņēmējdarbību un domājot par ilgtspējīgiem risinājumiem.  


Sasniegumi Latvijā

100% mūsu kafijas ir pārbaudīta un apstiprināta kā atbildīgi audzēta

Mēs esam viena no pirmajām lielajām kafijas grauzdētavām pasaulē, kas izmanto tikai tādu kafiju, kura ir novērtēta kā atbildīgi audzēta. Tas nozīmē, ka mūsu kafija ir iepirkta ar partnerības programmu starpniecību vai arī sertificēta kā atbildīgi audzēta kafija.
lgtspējas indekss
Ilgtspējas indekss vērtējot un nosakot Latvijas uzņēmumu darbības korporatīvās atbildības praksi, pirmo reizi Sudraba kategorijā 2018. gadā ierindojis uzņēmumu Paulig Coffee Latvia. Paulig Coffee Latvia 2018. gadā bija vienīgais kafijas uzņēmums, kas saņēmusi šo augsto Ilgtspējas indeksa novērtējumu. Vairāk par ilgtspējības indeksu var uzzināt apmeklējot biedrības  "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" (InCSR) mājas lapu.

  • Dažādībā ir spēks

Paulig Coffee Latvia 2018. gadā ieguva augsto novērtējumu Mūsu darba vide (​Iekļaujoša darba vide). Dažādībā ir spēks" balvas piešķiršanas misija ir veicināt toleranci pret dažādo Latvijas uzņēmumos un darba tirgū kopumā, kā arī Latvijas iedzīvotājos veidot izpratni, ka dažādība ir resurss. Vairāk par kustību ir iespējams uzzināt apmeklējot Dažādība mājas lapu
Iepazīties ar Paulig Ilgtspējības programmu un mūsu sasniegumiem, apmeklējot mājas lapu VAI izlasot mūsu izdevumu par Ilgtspējību.