Varje kaffekopp ska vara en njutning

En njutningsfull kaffestund skapas med kaffe av god kvalitet, , en fungerande kaffemaskin och ett prydligt kaffeställe. Vi vill värna om kaffets kvalitet i varje fas av framställningen, ända från böna till kaffenjutning. Våra sakkunniga anställda som gått Paulig Barista-institutets SCA Barista-utbildning ser till att du utan avbrott har tillgång till kaffe av god kvalitet.  ​

Bekanta dig med våra servicetjänster för kaffemaskiner och välj den tjänst som passar ditt företag bäst.​

Paulig Relax

Vår tjänst på nivå Relax är ett riskfritt och okomplicerat sätt att erbjuda kvalitativa kaffestunder utan oväntade ekonomiska påfrestningar. I Paulig Relax ansvarar du för påfyllningen och rengöringen av kaffemaskinen. Vårt professonella team ser till att tekniken i din maskin fungerar och tar hand om alla reparationer. Även förutseende serviceåtgärder ingår i vår Relax-tjänst.

Bekanta dig med Thermoplan kaffemaskinens Relax servicetjänstlösning i vår video

Paulig Guarantee

Paulig Guarangee innehåller utöver tjänster på nivå Relax även krävande teknisk rengöring av kaffemaskinen regelbundet enligt avtal. I samband med det ser vi till att varje del rengörs fullständigt, så du kan njuta av kaffe av god kvalitet varje dag. Alla reparationer och förutseende service ingår i tjänstlösningen Paulig Guarantee. 


Paulig Full Service 

Full Service är en okomplicerad kaffenjutning, där du bara väljer produkt och njuter av kaffet. Vårt sakkunniga Paulig Professional-serviceteam sparar in arbetstid för anställda i ditt företag, då vi ser till att ni alltid har kaffe och övriga drycker. Vi ansvarar för påfyllningen, rengöringen av maskinen samt service och reparationer som behövs. Vid våra besök följer vi upp kaffemaskinernas funktion och kaffedryckernas höga kvalitet.

Tilläggstjänster

Via oss kan du dessutom beställa en vattenfiltreringstjänst, där vi i samband med regelbunden service byter vattenfiltret i din maskin.Ett högkvalitativt vattenfilter garanterar att vattnet är rent, vilket ger förstklassiga drycker och minimerar risken för driftavbrott på grund av förkalkning.

Läs mera om Paulig Professional Tjänstlösningar i vår brochyr.

Kontakta oss, vi hjälper dig välja

Vi hjälper gärna dig välja en servicetjänstlösning som passar dig bäst. Du kan kontakta oss per telefon, e-post eller vårt kontaktformulär

Paulig Professional kundservice och försäljning
Tfn 020 737 0000
[email protected]

Vårt serviceteam är experter på kaffe 

Alla i vårt serviceteam är experter på kaffe. Våra montörer, tekniker och maskinansvariga går varje år Paulig Barista-institutets praktiska SCA barista-utbildning och deltar två gånger per år i institutets smakutbildning. Utbildningen ger förutsättningar för att känna igen felsmaker i kaffe, så att vårt serviceteam kan säkerställa kaffets höga kvalitet vid våra besök. 

Vårt team har målet att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Därför strävar vi efter kort responstid för alla serviceförfrågningar och vi vill lösa alla tekniska utmaningar med ett besök. Då vi besöker dig fäster vi uppmärksamhet vi tryggheten och vi har förbundit oss till målet Noll olycksfall. Utöver en kvalitativ kaffenjutning värnar vi också om miljön. Bilarna som vårt serviceteam använder är utsläppssnåla och all rapportering görs elektroniskt i realtid.