Ansvar

För Paulig har ansvar varit en av grundstenarna för verksamheten ända sedan 1800-talet då den unga Gustav Paulig slog fast att kvalitet och kompetens utgör kärnan för hela verksamheten. Paulig har förbundit sig att arbeta för att främja välstånd och välbefinnande i hela kaffekedjan, från böna till kopp. Vårt ansvarsarbete fokuserar på personalen, produktsäkerheten, miljöhänsyn i verksamheten och på vår verksamhet i inköpskedjan för kaffe.

 

Ansvarsfull verksamhet

Vi utvecklar och väljer våra produkter med hänsyn till deras miljöpåverkan. I enlighet med våra principer ska produkterna vara säkra, energiekonomiska och inte slösa med naturens resurser. Dessutom ska de kunna återvinnas och förstöras säkert. Våra servicebilar har alltid låga utsläpp.

Ansvarsfulla produkter

Paulig Professional är en ansvarsfull råvaruinköpare. Som kaffeinköpare känner Paulig sitt ansvar för hela kaffekedjan, från ursprungslandet till kaffekonsumenten. Kaffeinköpen styrs av etiska principer för inköpsverksamheten. Vi uppmärksammar också kaffeproduktionsmetoderna i ursprungsländerna. Vi vill försäkra oss om kaffets ursprung och stödja en hållbar utveckling genom att använda kvalitetscertifierade (UTZ, Fair trade, KRAV) kaffesorter.

Förändra genom att påverka

Vi fokuserar på priset och kvalitén, men också på produkternas miljöpåverkan under deras livscykel.

Vi erbjuder kunderna pålitlig information om produkternas miljöegenskaper och förmedlar kundernas önskemål till leverantörerna. Vi försöker få alla leverantörer och underleverantörer att följa principen för hållbar utveckling och vid behov ändra på sitt arbetssätt.

 

 

GOTT KAFFE FÖR ALLA