Cosmetal

Cosmetal kallvattenautomater är effektiva och pålitliga. Tack vare den stora isbanken finns det alltid kallt vatten till hands. Den höga vattenkvaliteten garanteras med Brita-vattenfilter som till och med filtrerar bort partiklar med en storlek på mindre än 0,5 mikron.