En kaffekvarn är ett oumbärligt redskap vid tillredning av kaffe. Moderna kaffekvarnar mal kaffebönor i önskad malningsgrad.

Grunden i en god kaffedryck är förstklassigt kaffe, som smakar allra bäst nymalet då kaffets fina arom inte har hunnit avdunsta under förvaring.

I vårt sortiment finns olika kaffekvarnar, allt från helautomatiska kvarnar med stor kapacitet till espressokvarnar för en enda kopp. Ta del av vårt sortiment eller vänd dig till vår sakkunniga kundservice!