Kuluttajapalvelun kuukauden kysymys - osaisitko vastata?

Kuluttajapalveluun tulee välillä melko kiperiäkin kysymyksiä kuluttajiltamme. Tähän uuden Presidentti Special Blend -vuosikertakahvin vastuullisuutta koskevaan kysymykseen vastaaminen edellyttikin tarkkaa taustatyötä, jotta kuluttajalle pysyttiin antamaan mahdollisimman kattava vastaus. Olisitko osannut vastata?

Kuukauden kysymys:

Kahviostoksilla huomasin uutuustuotteenne, Sumatra-kahvin. Kyseisessä kahvipaketissa ei kuitenkaan ollut ympäristösertifikaattia, joten huolestuin hieman tuotteen eettisyydestä. Haluaisin varmistaa onko kahvin viljelemisessä huomioitu Sumatralla (ja vain siellä) elävien erittäin uhanalaisten orankien elinolot? Mikäli ei ole, kannustan miettimään yrityksenne vastuuta tässä asiassa.

Kuva: Me Naiset

Näin vastasimme:

Olemme saaneet raakakahvitoimittajiltamme selvityksen kahviviljelmien mahdollisesta vaikutuksesta orankien elinympäristöön.
Näiden mukaan orankien elinalueet ovat harvoin yli 500 m korkeudella merenpinnasta johtuen ravinnosta (hedelmät) ja esim. elinympäristön lämpötilasta. Kahviviljelmät, joista käyttämämme laatu tulee, viljellään pääsääntöisesti yli 1000 metrin korkeudella merenpinnasta. Orankeja on Sumatralla nykyään pääosin Gunung Leuser -kansallispuiston alueella. Kahvinviljelyalueet eivät ole tämän alueen sisällä.

Ympäristöasiat ovat osana vastuullisen hankinnan periaatteitamme. Raakakahvitoimittajamme Sumatralla huomioivat nämä periaatteet omassa toiminnassaan. Käytännön toimia ovat esim. varjopuiden istutus kahviviljelmille, kahviprosessin vesien puhdistusmenettelyt sekä prosessissa syntyvän orgaanisen aineksen kompostointi ja käyttäminen lannoitteena sekä viljelijöiden kouluttaminen yleisesti hyviin viljelykäytäntöihin. Tiloilla on myös usein runsaasti varoitus- ja ohjeistuskylttejä ympäristön huomioimiseksi.

Toivottavasti sait vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ja voit hyvillä mielin nauttia vuosikertakahvimme, Presidentti Special Blendin, täyteläisestä mausta.

Presidentti Special Blend

 Lue lisää Pauligin vastuullisuudesta!