THIS CUP COUNTS

THIS CUP COUNTS ÄR ÖVER, MEN VÅRT LÖFTE ATT ALLTID TA ANSVAR OCH ARBETA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT GÄLLER FORTFARANDE.


This Cup Counts byggde på tanken att ta socialt ansvar och göra skillnad för andra. Även om detta initiativ har avslutats, lever idealismen vidare. Paulig Coffee sätter upp ett mål: i slutet av 2018, kommer allt kaffe som köps att komma från källor som är 100 % verifierat hållbara. För att klargöra betyder det att allt Pauligs kaffe är certifierat genom UTZ/Fairtrade eller genom andra tredjepartsprogram.

Våra tredjepartsprogram sätter upp krav avseende arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljöskydd och hållbart jordbruk.

Hög kvalitet och fantastisk smak kan endast uppnås via hållbar drift. Hållbar utveckling rör allt vi gör och vi vill säkerställa hållbarheten för kaffet vi framställer genom hela värdekedjan från planta till kopp. Mänskliga rättigheter, miljöskydd och hållbart jordbruk är kärnan i vårt hållbarhetsarbete.

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsåtagande och Pauligs etiska principer för inköp/upphandling har väglett vår verksamhet under lång tid. Alla våra partners i ursprungsländerna har åtagit sig att följa samma principer. Paulig är också en grundande medlem i "Coffee & Climate" och "International Coffee partners".

Vill du läsa mer om hållbarhetsarbetet Paulig utför för att säkerställa en ljus framtid för kaffet? Klicka här. Det finns inga produkter som matchar urvalet