Kaffe med kvalitet och ansvarstagande sedan 1876

 Tack vare mer än 135 års erfarenhet vet vi att kvalitet endast kommer till genom ansvarsfullt agerande. Som exempel utvecklar och väljer vi produkter där miljöpåverkan beaktas. Våra inköp styrs av gemensamma etiska principer som bland annat berör de mänskliga rättigheterna, arbetslivet och miljön. Vi slösar inte på naturresurser och vi driver genom International Coffee Partners projekt för att förbättra utkomsten och levnadsförhållandena för småbrukare som odlar kaffe. Vårt kafferosteri i Nordsjö i Finland ger inte längre upphov till något blandavfall och vi arbetar ständigt med att öka spårbarheten på vårt kaffe.  I vårt sortiment idag finns både UTZ-certifierade och ekologiska Fairtradeprodukter och vårt sortiment utvecklas kontinuerligt.

Ansvarsfull verksamhet

Vi utvecklar och väljer våra produkter med hänsyn till deras miljöpåverkan. I enlighet med våra principer ska produkterna vara säkra, energiekonomiska och inte slösa med naturens resurser. Dessutom ska de kunna återvinnas och förstöras säkert. Våra servicebilar har alltid låga utsläpp.

Ansvarsfulla produkter

Paulig Professional är en ansvarsfull råvaruinköpare. Som kaffeinköpare känner Paulig sitt ansvar för hela kaffekedjan, från ursprungslandet till kaffekonsumenten. Kaffeinköpen styrs av etiska principer för inköpsverksamheten. Vi uppmärksammar också kaffeproduktionsmetoderna i ursprungsländerna. Vi vill försäkra oss om kaffets ursprung och stödja en hållbar utveckling genom att använda kvalitetscertifierade (UTZ, Fair trade, KRAV) kaffesorter.