Kaffe med kvalitet och ansvarstagande sedan 1876

 Tack vare mer än 135 års erfarenhet vet vi att kvalitet endast kommer till genom ansvarsfullt agerande. Som exempel utvecklar och väljer vi produkter där miljöpåverkan beaktas. Våra inköp styrs av gemensamma etiska principer som bland annat berör de mänskliga rättigheterna, arbetslivet och miljön. Vi slösar inte på naturresurser och vi driver genom International Coffee Partners projekt för att förbättra utkomsten och levnadsförhållandena för småbrukare som odlar kaffe. Vårt kafferosteri i Nordsjö i Finland ger inte längre upphov till något blandavfall och vi arbetar ständigt med att öka spårbarheten på vårt kaffe.  I vårt sortiment idag finns både UTZ-certifierade och ekologiska Fairtradeprodukter och vårt sortiment utvecklas kontinuerligt.

Ansvarsfull verksamhet

Vi utvecklar och väljer våra produkter med hänsyn till deras miljöpåverkan. I enlighet med våra principer ska produkterna vara säkra, energiekonomiska och inte slösa med naturens resurser. Dessutom ska de kunna återvinnas och förstöras säkert. Våra servicebilar har alltid låga utsläpp.

Ansvarsfulla produkter

Paulig Professional är en ansvarsfull råvaruinköpare. Som kaffeinköpare känner Paulig sitt ansvar för hela kaffekedjan, från ursprungslandet till kaffekonsumenten. Kaffeinköpen styrs av etiska principer för inköpsverksamheten. Vi uppmärksammar också kaffeproduktionsmetoderna i ursprungsländerna. Vi vill försäkra oss om kaffets ursprung och stödja en hållbar utveckling genom att använda kvalitetscertifierade (UTZ, Fair trade, KRAV) kaffesorter.


Förändra genom att påverka

Vi fokuserar på priset och kvalitén, men också på produkternas miljöpåverkan under deras livscykel.

Vi erbjuder kunderna pålitlig information om produkternas miljöegenskaper och förmedlar kundernas önskemål till leverantörerna. Vi försöker få alla leverantörer och underleverantörer att följa principen för hållbar utveckling och vid behov ändra på sitt arbetssätt.

Företagsansvar

Företagen har en viktig roll när det gäller att ta ansvar för vårt gemensamma välbefinnande. Tillsammans kan vi påverka även det omöjliga. Paulig Professional agerar ansvarsfullt som näringsutövare för sina anställdas och för miljöns skull.

Kvalitet

Vårt primära ansvar i vår verksamhet är att erbjuda förstklassiga kaffelösningar som är anpassade för våra kunder. Vi tar vårt ansvar på allvar och bär det med stolthet. Vi köper in och levererar högsta möjliga kvalitet. En produkt kan bara vara av riktig hög kvalitet om den tar hänsyn till miljön.

Utveckling

Vi samarbetar kontinuerligt med våra partners och leverantörer för att hitta och vidareutveckla produkter som uppfyller principerna för hållbar utveckling.

Konkreta saker som vi försöker påverka både direkt och indirekt är bl.a. reducering av maskinernas vattenförbrukning, energieffektivitet och reducering av produktionens avfallsbelastning.
Vi förbinder oss att utveckla vår verksamhet, att bevara kvalitén och vårt miljövänliga arbetssätt genom att uppmärksamma teknisk utveckling, kundernas behov, samhällets förväntningar och lagstiftning. 

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar på ett ansvarsfullt sätt.