Instantkaffe är huvudprodukten för att på ett enkelt och snabbt sätt tillreda kaffe i en automat.