100 % spårbart - från kopp till böna

Egentligen är det ganska enkelt. Om vi vill göra ett riktigt gott kaffe måste allt och alla som är inblandade i framställningen av det må bra - från kaffebönan, odlaren och miljön runtomkring till de som arbetar hos oss.

Paulig arbetar långsiktigt för att främja ansvar i produktionen av allt råkaffe vi köper. Vi köper nästan allt vårt kaffe direkt från produktionsländerna, t.ex. Brasilen, Colombia, Nicaragua, Kenya och Etiopien. Våra kaffeinköp styrs av etiska riktlinjer som alla våra samarbetspartner åtar sig att följa. Paulig kan från och med slutet av 2018 stoltsera med att vi har ett sortiment som är 100% spårbart. Det betyder att man utreder kaffebönans rutt med början från slutprodukten och går via råvaruleverantörer och eventuella mellanstationer ända ner till råvaruproducenten - vilket när det kommer till kaffe handlar om den plantage där kaffet har odlats. Det här gör att vi genom certifieringar och samarbetspartners kan veta att vårt kaffe är 100 % hållbart odlat.

Nyfiken att veta mer om kaffets resa från böna till kopp? Här får du veta allt om Pauligs "Happy Beans" (på engelska).


Tillsammans för kaffets ljusa framtid

Paulig har alltid haft hållbarhet högst upp på agendan, och det är inget man kan tumma på när det kommer till kaffe - för gör vi det, kommer vi inte ha något kaffe i framtiden. Kaffeplantan är en väldigt känslig växt och det krävs inga stora klimatförändringar för att konsekvenserna ska bli enorma. Av just denna anledning är Paulig en av grundarna till organisationen COFFEE & CLIMATE, där vi aktivt arbetar med att stödja kaffeodlare att förebygga effekterna av klimat-förändringarna.

Läs mer på coffeeandclimate.org.

Dessutom är vi en av grundarna till INTERNATIONAL COFFEE PARTNERS, där vi tillsammans med fem andra ledande familjeägda kaffeföretag deltar i projekt för att stödja småskaliga kaffeodlingar. Genom att dela erfarenheter och arbeta med effektivare odlingsmetoder kan produktiviteten med ganska enkla medel ofta fördubblas och få en familj att gå från fattigdom till en inkomst de kan leva på.

Läs mer på coffeepartners.org


Vad menas med certifierat kaffe?

Certifierat, det vill säga ansvarsmärkt kaffe, har odlats och producerats i 
enlighet med krav som reglerna för den aktuella certifieringen ställer. 
Att kraven efterföljs övervakas genom oberoende och utomstående 
granskningar en gång om året. 

De olika programmen för ansvarscertifiering har som gemensamt mål 
att främja ansvar i produktionskedjan, dock har de lite olika fokus för 
sina ansvarskriterier. De mest kända certifieringarna i kaffebranschen 
är Fairtrade, UTZ, Rainforest Allience och Ekologisk märkning.

Hållbarhetsrapport

Paulig presenterade sin första hållbarhetsrapport 2003 och har gjort det sedan dess. Där kan du ta del av det gedigna arbete vi gör för att kunna fortsätta erbjuda kvalitetskaffe utan att förstöra vår vackra planet. 


I år är som sagt allt vår kaffe 100% spårbart genom certifieringar och våra hållbarhetsprogram, så att vi vet att hela kedjan från odling till produktion går till på ett hållbart sätt. Och ett av våra mål som vi jobbar för nu är att alla Pauligs förpackningar ska vara gjorda av förnybart material år 2025.

Här kan du läsa 2017 års hållbarhetsrapport.