Ilgtspējība

Sociālā atbildība un ilgtspējība ir visu uzņēmuma darbību pamatā, atbildība pret apkārtējo vidi ir veidojusies gadu desmitiem un tiek attīstīta joprojām. Paulig Group ir svarīga mērķtiecīga darba vides uzlabošana darbiniekiem, produktu drošība, kvalitāte patērētājiem un ražošanas procesa nekaitīgums videi. Lai realizētu mērķus, uzņēmums aktīvi atbalsta sociālos projektus, pasākumus un iniciatīvas, kas sekmē zināšanas un rosina ilgtspējīgu domāšana.

Paulig Group ir starptautisks pārtikas rūpniecības koncerns, kuram ir vairāk nekā 140 gadu pieredze un kurš darbojas trīs sektoros: kafija, pasaules virtuvju ēdieni un garšvielas. Uzņēmuma produkcija ir pazīstama pēc augstas kvalitātes, plašā piedāvājuma un ilgtspējības programmas, kas nodrošina rūpes par produktu visos produkcijas ķēdes posmos. 

Caurspīdīgums un atbildība

Nozīmīgu lomu ilgtspējības politikas veidošanā
ieņem rūpes par produktu visos produkcijas ķēdes posmos. Paulig rūpējas, lai kafijas ceļš līdz patērētājam būtu pārskatāms un godīgs.  Kafiju no tās audzētāja bieži vien pārpērk starpnieki, turklāt pēc tam to no starpnieka iegādājas cits pārpircējs, un tā tas notiek vairākkārt. Uzņēmuma mērķis ir "satuvināt" kafijas audzētājus ar kafijas patērētājiem. Mēs vēlamies, lai kafijas patērētāji uzzina vairāk par kafijas audzēšanas un ražošanas specefiku, kā arī apzinās, ko neapdomīga saimniekošana var izraisīt. 
Vide

Paulig mērķis ir nodrošināt, lai arī nākamās paaudzes varētu baudīt kafiju. Līdz ar to ir svarīgi uzlabot loģistikas, ražošanas un pārstrādes procesus.

Mēs kā uzņēmums rūpējamies, lai kafijas audzētāju dzīves apstākļi pamazām uzlabotos. 
Piemēram, mēs veicinām konkrēta reģiona kafijas audzētāju apvienošanos biedrībās, kas rūpējas, lai ģimenes savu nereti nelielo kafijas lauku apsaimnieko, attīstot uzņēmējdarbību un domājot par ilgtspējīgiem risinājumiem. 

Mēs rūpējamies, lai kafijai būtu gaiša kafijas nākotne!

Lasi par mūsu aktivitātēm pasaulē un uzzini vairak par mūsu Ilgtspējības programmu:

un 

Paulig ilgtspējības programma

  • - Ik gadu mēs iegādājamies aptuveni 50 milj. kg. zaļās kafijas;
  •  - Mūsu produkcija nāk no 10 - 15 dažādām valstīm;
  •  - Paulig iepērk aptuveni 1 % no pasaulē pieejamā kafijas       apjoma;
  •  - Ik sekundi Latvijā tiek pagatavotas divas tasītes Paulig     kafijas;*
  •  - Šodien 70% kafijas nāk no saimniecībām, kas ir sertificētas kā ilgtspējīgas;
  •  - Līdz 2018. gada beigām visa mūsu kafija nāks no kafijas audzētāju saimniecībām, kas ir atzītas par ilgtspējīgām;
  •  - Paulig ir viens no iniciatīvas Coffee & Climate veidotājiem, kas atbalsta vairāk nekā 70 000 kafijas audzētāju saimniecību. Iniciatīvas mērķis ir izglītot kafijas audzētājus par klimata izmaiņām un ilgtspējīgu darbības veidu. 
  •  - Paulig kafija tiek grauzdēta, izmantojot 100 % biogāzi.

*Paulig pārdošanas statistika Latvijā, janvāris-augusts 2017