Cold Brew -kuvakilpailun säännöt

Paulig Cold Brew -kuvakilpailun säännöt

1. Järjestäjä
Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä "Järjestäjä")

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailu on avoin kaikille, osallistuaksesi sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 1.4.-31.8.2018.

4. Kuinka osallistua kilpailuun 
Osallistuminen tapahtuu lisäämällä kuvan Cold Brew -kahvijuomasta Facebookiin tai Instagramiin käyttämällä tunnistetta #pauligcoldbrew.

5. Palkinnot ja ehdot 

Pääpalkinto on yksi yrityksen (esim. kahvilan tai ravintolan) henkilöstölle virkistysilta heidän valitsemassaan kohteessa (esim. ravintolassa) yrityksen toimipisteen lähialueella, Suomessa. Järjestäjä ei korvaa matka- tai majoituskuluja. Palkinnon arvo noin 500€. 

Lisäpalkinoina arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 10 tuotepakettia, jotka sisältävät Paulig-kahvituotteita Cold Brew -kahvin valmistamiseen. Yhden palkinnon arvo on noin 30 euroa.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. 

Pääpalkinnon voittaja valitaan ja muut voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 2.9.2018 mennessä ja voittajille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti kanavassa, jonka kautta kilpailuun on osallistuttu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 10.9.2018 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja. 

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi
Järjestäjä ei kerää kampanjan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia. Kilpailuun lähetettäviä kuvia voidaan käyttää Oy Gustav Paulig Ab:n sosiaalisen median kanavissa. Osallistujien kuvien/henkilötietojen käsittelymenetelmiin ja tietosuojaan voi tutustua Paulig Groupin Privacy Policy -dokumentissa.

8. Lisätietoa kilpailusta
Paulig Professionalin asiakaspalvelusta: professional.fi@paulig.com